Nanhai Huixin Aluminum Company Limited Of Foshan
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $730,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: China Import And Export Fair
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Tên triển lãm thương mại: Big 5
  Ngày tham dự: 2018 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
  Tên triển lãm thương mại: China Import And Export Fair
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
Gửi email cho nhà cung cấp này